معنی نیک طینت - لغت نامه دهخدا


معنی نیک طینت لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/نیک+طینت

نیک طینت . [ ن َ ] (ص مرکب ) خوش ذات . (ناظم الاطبا).نیک سرشت . ن~رشت . پاک نهاد. پاکیزه طینت . نیک جبلت .
معنی نیک طینتی لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/نیک+طینتی

نیک طینتی . [ ن َ ] (حامص مرکب ) نیک ذاتی . نیک سرشتی . (فرهنگ فارسی معین ).
معنی نیک ذات لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/نیک+ذات

نیک ذات . (ص مرکب ) نیک نهاد. نیک طینت . (انندراج ). خوش طینت .
معنی نیک طینت - لغت نامه دهخدا
wikidictionary/mean/لغت-نامه-دهخدا/نیک-طینت

نیک طینت. : نیک طینت . [ ن َ ] (ص مرکب ) خوش ذات . (ناظم الاطبا). نیک سرشت . ن~رشت . طینت. : طینت . [ ن َ ] (از ع ، اِ)طینة. سرشت . (منتهی الارب ) (انندراج ).
- لغت نامه دهخدا - معنی نیک طینت
dictionaryword/dehkhoda/نیک-طینت/

- لغت نامه دهخدا - معنی نیک طینت. ...


پاکیزه طینت . نیک جبلت .<. در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این ...- دیکشنری انلاین - معنی طینت به فارسی
dictionaryword/fatofa/طینت/

- دیکشنری انلاین - معنی طینت به فارسی. ...


نیکو طینت. ( صفت ) نیک ذات نیک سرشت . بد طینتی. بد سرشتی بد ذاتی بد نهادی مقابل خوش ...


لغت نامه دهخدا
معنی کلمه نیک طینت در لغت نامه فارسی در لغت نامه و فرهنگ دهخدا معین لطفی
word.a222/show?id=13008...


نیک طینت

معنی کلمه و واژه نیک طینت نیک طینت . [ ن َ ] (ص مرکب ) خوش ذات . (ناظم الاطبا).نیک سرشت . ن~رشت . پاک نهاد. پاکیزه طینت . نیک جبلت .
معنی کلمه نیک طینتی در لغت نامه فارسی در لغت نامه و فرهنگ دهخدا معین ...word.a222/show?id...


نیک طینتی

معنی کلمه و واژه نیک طینتی نیک طینتی . [ ن َ ] (حامص مرکب ) نیک ذاتی . نیک سرشتی . (فرهنگ فارسی معین ).
طینت پارسی ویکی - لغت نامه
-5deedabcbb6d4c11a9...
...


از صفات اوست . (انندراج ) : عدل را در طینت واژه نامه ی پارسی ویکی. ...


در صورتیکه می خواهید عین عبارت جستجو شود، انرا درون " " قرار دهید مثل "علی اکبر دهخدا" . ...


(ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 100). سلطان از ...


[ خوَش ْ / خُش ْ ن َ ] (ص مرکب ) نیک نهاد. نی~هاد ...معنی خوش طینت لغت نامه دهخدا
i2016/معنی-خوش-طینت-لغت-نامه-دهخدا/

معنی خوش طینت لغت نامه دهخدا. ...


همه; دهخدا; معین; عمید; مترادف; فرهنگستان; سره; ازاد; اصطلاح; نام ها; گویش; دیکشنری; قافیه یاب ...


[ خوَش ْ / خُش ْ ن َ ] (ص مرکب ) نیک نهاد.
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

× بستن تبلـیـغ